Taloyhtiöille

Taloyhtiön tehokkaaseen energiankulutuksen hallintaan. Säästöt löytyvät usein pienistä asioista. Energiakustannusten ja ratkaisujen tarkastelu ammattilaisen kanssa voi johtaa huomattaviin säästöihin.

ENERGIAMYLLY TUOTEPERHE:
Lämmitysjärjestelmän nykyaikaistaminen
Poistoilman talteenottojärjestelmä
lämmitysverkoston optimointi
Vedenkulutuksen hallinta
Ilmanvaihdon tasapainotus/säätö
Kiinteistöautomaatiojärjestelmän etäkäyttö valvontapalveluineen

iso_energiamylly

Asuinkiinteistön hoitokustannuksista n. 40 % muodostuu energian ja veden kulutuksesta. Yleisesti uskotaan, että viihtyisyydestä tinkimättä kustannuksia ei ole mahdollista pienentää. Kulutustasoa voidaan kuitenkin alentaa hyvällä ja tehokkaalla kiinteistön energiataloudellisella ylläpidolla, ja samalla parannetaan viihtyisyystasoa.
VT-Energia Oy yhteistyökumppaneineen rakensi kiinteistöjen energiansäästöpotentiaalista Energiamylly tuoteperheen, jota taloyhtiö voi hyödyntää  tarpeisiinsa sopivilta osin. Energiamylly-järjestelmä käyttää alalla toimivaksi todettuja ratkaisuja. Järjestelmä on alusta alkaen suunniteltu soveltumaan suomalaiseen ilmastoon. Laitteistokokoonpanoon on valikoitunut parhaat markkinoilla olevat komponentit.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN NYKYAIKAISTAMINEN
Tutkitaan vastaako järjestelmän toiminta energiatehokkuudeltaan tämän päivän vaatimuksia! Jos ei, lasketaan mikä on kustannuksiltaan järkevin toimenpide, jotta lämmitys saadaan vastaamaan tämän päivän tarpeita.

POISTOILMAN TALTEENOTTO
Vuosina 1960-2000 rakennetuissa asuinkerrostaloissa on yleisesti käytössä koneellinen poistoilmanvaihto. Tämä tarkoittaa, että asunnoista ja sosiaalitiloista poistetaan koneellisesti ilmaa. Asunnossa sijaitsevat poistoilmaventtiilit on kytketty peltikanavilla tai hormeilla katolla olevaan huippuimuriin, joka imee ilmaa asunnoista ja puhaltaa sen katolla ulos. Tuloilmaa otetaan raitisilmaventtiileistä, postiluukuista, oviraoista, tai muulla vastaavalla tavalla talon rakenteiden läpi asuntoon. Tämä tuloilma lämmitetään asunnoissa sijaitsevilla pattereilla noin +23°C asteiseksi. Lämmityskustannuksista noin 35-45% menee tämän ilman lämmittämiseen. On sanomattakin selvää, että nykypäivän energiahinnoilla tämän suuruinen hukkaenergia tulee kalliiksi.

Vanha huippuimuri puretaan ja tilalle asennetaan Retermia oy:n LTOH huippuimuri. Näitä yksiköitä voi olla useampia. Lämmönjakohuoneeseen tai sen läheisyyteen asennetaan Stiebel Eltron lämpöpumppuyksikkö tarvittavine puskurivaraajineen.

LÄMMITYSVERKON OPTIMOINTI
Lämmitysverkon optimoinnilla tarkoitamme lämmönjakojärjestelmän eli tavanomaisimmin patteriverkoston vesivirtojen säätämistä, verkoston puhdistamista, venttiilien ja säätölaitteiden toiminnan tarkastamista, lämpötilojen tarkastusta/säätöä vastaamaan kyseisen kiinteistön tarpeita.

VEDENKULUTUKSEN HALLINTA
Asuinrakennuksen lämpimän käyttöveden valmistukseen käytetään noin kolmannes rakennuksen vuotuisesta lämmitysenergiankulutuksesta. Veden kulutukseen vaikuttavat niin käyttövesijärjestelmän varusteet kuin veden painetaso. Järkevillä kulutustottumuksilla ja oikein säädetyllä käyttövesijärjestelmällä päästään kymmenien prosenttien säästöön vedenkulutuksessa. Vettä kerrostalon asukas käyttää keskimäärin 153 litraa vuorokaudessa. Kerrostaloyhtiöissä esimerkiksi vesikalusteiden virtaamat ovat usein tarpeettoman korkeita.​ Asentamalla kiinteistöön paineenalennusventtiili ja huoneistokohtaiset kulutusmittarit, sekä säätämällä vesikalusteiden virtaamat voidaan vedenkulutukseen vaikuttaa huomattavasti.

ILMANVAIHDON TASAPAINOTUS/SÄÄTÖ
Ilmanvaihdolla on suuri merkitys sekä energiankulutukseen että asumisviihtyvyyteen. Ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöiden tarkoituksena on mitata ja säätää ilmamäärät ja turvata riittävä ilman vaihtuvuus tilassa. Järjestelmän tulee olla myös tasapainossa toimiakseen suunnitellulla tavalla. Koneellisella poistolla toteutetuissa ilmanvaihtojärjestelmisstä on tärkeää taata riittävä ja hallittu korvausilma.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän etäkäyttö valvontapalveluineen
Me tarjoamme järjestelmiimme myös etähallintapalvelun järjestelmien moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, joka mahdollistaa laitteiston optimoinnin langattomasti. Palvelu mahdollistaa järjestelmän toiminnan seurannan sekä säädön. Häiriön sattuessa järjestelmästä tulee ilmoitus, jolloin ongelmaan voidaan reagoida välittömästi. Ilmoitus voidaan välittää sähköpostilla ja tekstiviestillä esimerkiksi suoraan kiinteistöstä vastaavalle huoltoyhtiölle.

Palveluun voidaan liittää lisäpalveluita kuten etävalvonta, 24/7 päivystyspalvelu sekä huoltopäivystyspalvelu. Palvelut voidaan myös liittää VT-Energia huolenpitosopimukseen.

 

Comments are closed